icon-about

เมอรี (Merii) เชื่อมั่นในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และซาบซึ้งในทุกๆช่วงเวลาของชีวิต
เครื่องประดับเมอรี ได้รับแรงบันดาลใจจากความสวยงามและการใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่า
ความมุ่งมั่นในการรังสรรค์เครื่องประดับที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และราคาที่เอื้อมถึงได้ คือแก่นหลักของเมอรี
เครื่องประดับทุกชิ้นของเมอรี จึงสะท้อนถึงคุณค่าในการรังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

 

เมอรี (Merii) เครื่องประดับเงินแท้เทียบเท่าจิวเวลรี่ชั้นสูงประดับด้วย 100 cut Cubic Zirconia ออกแบบด้วยดีไซน์หรูหรา
ผสมผสานกลิ่นอายความเป็นปารีส สะท้อนความทันสมัยและเสน่ห์จากเมือง City of Light ได้อย่างลงตัว
เมอรี (Merii) เปรียบได้กับที่สุดของเครื่องประดับเงินแท้ 925 Sterling Silver ด้วยประกายสะท้อนดั่งเพชรแท้เพื่อผู้หญิงยุคใหม่ พร้อมดีไซน์ที่สวยงามเหนือกาลเวลาเปี่ยมด้วยคุณภาพชั้นสูง

pic-about