การบริการหลังการขาย

เฉพาะรูปแบบที่มีจำหน่ายหน้าร้านเท่านั้น
* สินค้าจัดส่งพร้อมใบรับประกันสินค้าทุกชิ้น
* การรับประกันสินค้ากรณีสินค้าที่เกิดจากขบวนการผลิตผิดพลาดจากทางโรงงาน
   และสามารถตรวจเช็คได้ บริษัทฯ รับผิดชอบโดย เปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ลูกค้า
*  กรณีพลอยหลุด
** กรณีตัวเรือนชีด ลอก ดำ แดง
* ระยะเวลารับประกันสินค้า 1 ปี
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่หน้าร้าน
บริการรับซ่อม

*กรณีสินค้าที่ซื้อเกิน 1 ปีขึ้นไป เกิดการชำรุดจากการใช้งาน บริษัทฯรับซ่อมโดยคิดค่าใช้จ่าย
*การรับซ่อมท่านสามารถนำส่งซ่อมได้ที่สาขา เมอรีทั่วประเทศโดยทางพนักงานขายจะแจ้งราคาให้ท่านทราบก่อนการดำเนินงาน

pic-service