การดูแลรักษาเครื่องประดับ

icon-care

“ใส่เครื่องประดับเป็นชิ้นสุดท้าย ,
ถอดเครื่องประดับเป็นชิ้นแรก,
หลีกเลี่ยงน้ำหอม , กรด , น้ำเค็ม
เช็ดทำความสะอาดก่อนเก็บ”

วิธีทำความสะอาด


วิธีที่สะดวกที่สุดในการทำความสะอาดเครื่องประดับ CZ ของคุณคือ การใช้แปรงสีฟัน
ขนาดเล็กที่มีขนแปรงอ่อนนุ่ม พร้อมด้วยน้ำอุ่นให้ร้อนผสมกับผงซักฟอก หรือน้ำยา
ล้างจานเล็กน้อย ค่อยๆขัดเบาๆตามตัวเรือนและซอกต่างๆ จากนั้นล้างด้วยน้ำอุ่น เช็ด
แห้งด้วยผ้าที่สะอาด เมื่อการทำความสะอาดเสร็จแล้ว จึงเช็ดเครื่องประดับให้แห้งดีเพื่อ
ที่จะให้โชว์ความเงางามสดใสของประกาย เพชร ความถี่ในการทำความสะอาดเพชร CZ
ขึ้นอยู่กับความถี่ที่คุณสวมใส่ หากคุณใส่บ่อยๆในชีวิตประจำวันใน ควรทำความสะอาด
สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้ว